imagecreatefromgif

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromgifCreează o imagine nouă din fișier sau din URL

Descrierea

imagecreatefromgif ( string $filename ) : resource

imagecreatefromgif() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Precauţie

When reading GIF files into memory, only the first frame is returned in the image resource pointer. The size of the image is not necessarily what is reported by getimagesize().

Sfat

Un URL poate fi utilizat în calitate de denumire a fișierului în această funcție dacă învelișurile fopen au fost activate. Accesați fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fișierului. Accesați Supported Protocols and Wrappers pentru referințe la informații despre posibilitățile pe care le oferă diferite învelișuri, note despre utilizarea lor și informații despre variabile predefinite pe care le oferă.

Parametri

filename

Path to the GIF image.

Valorile întoarse

Întoarce un identificator de resursă de tip imagine în cazul succesului, FALSE în caz de erori.

Exemple

Example #1 Example to handle an error during loading of a GIF

<?php
function LoadGif($imgname)
{
    
/* Attempt to open */
    
$im = @imagecreatefromgif($imgname);

    
/* See if it failed */
    
if(!$im)
    {
        
/* Create a blank image */
        
$im imagecreatetruecolor (15030);
        
$bgc imagecolorallocate ($im255255255);
        
$tc imagecolorallocate ($im000);

        
imagefilledrectangle ($im0015030$bgc);

        
/* Output an error message */
        
imagestring ($im155'Error loading ' $imgname$tc);
    }

    return 
$im;
}

header('Content-Type: image/gif');

$img LoadGif('bogus.image');

imagegif($img);
imagedestroy($img);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : Example to handle an error during loading of a GIF

Note

Notă:

GIF support was removed from the GD library in Version 1.6, and added back in Version 2.0.28. This function is not available between these versions.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top