PHP 7.4.22 Released!

imagecreatefromwbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromwbmpCreează o imagine nouă din fișier sau din URL

Descrierea

imagecreatefromwbmp ( string $filename ) : resource

imagecreatefromwbmp() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Notă: WBMP images are Wireless Bitmaps, not Windows Bitmaps. The latter can be loaded with imagecreatefrombmp().

Sfat

Un URL poate fi utilizat în calitate de denumire a fișierului în această funcție dacă învelișurile fopen au fost activate. Accesați fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fișierului. Accesați Supported Protocols and Wrappers pentru referințe la informații despre posibilitățile pe care le oferă diferite învelișuri, note despre utilizarea lor și informații despre variabile predefinite pe care le oferă.

Parametri

filename

Path to the WBMP image.

Valorile întoarse

Întoarce un identificator de resursă de tip imagine în cazul succesului, false în caz de erori.

Exemple

Example #1 Example to handle an error during loading of a WBMP

<?php
function LoadWBMP($imgname)
{
    
/* Attempt to open */
    
$im = @imagecreatefromwbmp($imgname);

    
/* See if it failed */
    
if(!$im)
    {
        
/* Create a blank image */
        
$im  imagecreatetruecolor(15030);
        
$bgc imagecolorallocate($im255255255);
        
$tc  imagecolorallocate($im000);

        
imagefilledrectangle($im0015030$bgc);

        
/* Output an error message */
        
imagestring($im155'Error loading ' $imgname$tc);
    }

    return 
$im;
}

header('Content-Type: image/vnd.wap.wbmp');

$img LoadWBMP('bogus.image');

imagewbmp($img);
imagedestroy($img);
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top