PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

imagecreatefromwebp

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

imagecreatefromwebpCreează o imagine nouă din fișier sau din URL

Descrierea

imagecreatefromwebp ( string $filename ) : resource

imagecreatefromwebp() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Sfat

Un URL poate fi utilizat în calitate de denumire a fișierului în această funcție dacă învelișurile fopen au fost activate. Accesați fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fișierului. Accesați Supported Protocols and Wrappers pentru referințe la informații despre posibilitățile pe care le oferă diferite învelișuri, note despre utilizarea lor și informații despre variabile predefinite pe care le oferă.

Parametri

filename

Path to the WebP image.

Valorile întoarse

Întoarce un identificator de resursă de tip imagine în cazul succesului, false în caz de erori.

Exemple

Example #1 Convert an WebP image to a jpeg image using imagecreatefromwebp()

<?php
// Load the WebP file
$im imagecreatefromwebp('./example.webp');

// Convert it to a jpeg file with 100% quality
imagejpeg($im'./example.jpeg'100);
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
kawewong at gmail dot com
2 months ago
PHP GD and WebP support:

Normal WebP (VP8): supported since PHP 5.4
Transparent WebP or alpha transparency (VP8X, VP8L): supported since PHP 7.0
Animated WebP (VP8X): not supported at all.

You can use the images from here https://developers.google.com/speed/webp/gallery2
here https://ezgif.com/help/alternative-animated-image-formats
and here https://developers.google.com/speed/webp/gallery1

Test with imagecreatefromwebp('your-image.webp'); and see the errors.

You can detect animated or transparent webp using this code.

<?php
/**
* Get WebP file info.
*
* @link https://www.php.net/manual/en/function.pack.php unpack format reference.
* @link https://developers.google.com/speed/webp/docs/riff_container WebP document.
* @param string $file
* @return array|false Return associative array if success, return `false` for otherwise.
*/
function webpinfo($file) {
    if (!
is_file($file)) {
        return
false;
    } else {
       
$file = realpath($file);
    }

   
$fp = fopen($file, 'rb');
    if (!
$fp) {
        return
false;
    }

   
$data = fread($fp, 90);

   
fclose($fp);
    unset(
$fp);

   
$header_format = 'A4Riff/' . // get n string
       
'I1Filesize/' . // get integer (file size but not actual size)
       
'A4Webp/' . // get n string
       
'A4Vp/' . // get n string
       
'A74Chunk';
   
$header = unpack($header_format, $data);
    unset(
$data, $header_format);

    if (!isset(
$header['Riff']) || strtoupper($header['Riff']) !== 'RIFF') {
        return
false;
    }
    if (!isset(
$header['Webp']) || strtoupper($header['Webp']) !== 'WEBP') {
        return
false;
    }
    if (!isset(
$header['Vp']) || strpos(strtoupper($header['Vp']), 'VP8') === false) {
        return
false;
    }

    if (
       
strpos(strtoupper($header['Chunk']), 'ANIM') !== false ||
       
strpos(strtoupper($header['Chunk']), 'ANMF') !== false
   
) {
       
$header['Animation'] = true;
    } else {
       
$header['Animation'] = false;
    }

    if (
strpos(strtoupper($header['Chunk']), 'ALPH') !== false) {
       
$header['Alpha'] = true;
    } else {
        if (
strpos(strtoupper($header['Vp']), 'VP8L') !== false) {
           
// if it is VP8L, I assume that this image will be transparency
            // as described in https://developers.google.com/speed/webp/docs/riff_container#simple_file_format_lossless
           
$header['Alpha'] = true;
        } else {
           
$header['Alpha'] = false;
        }
    }

    unset(
$header['Chunk']);
    return
$header;
}
// webpinfo
?>

Reference: https://stackoverflow.com/a/68491679/128761

Usage:

<?php
$info
= webpinfo('your-image.webp');
if (isset(
$info['Animation']) && $info['Animation'] === true) {
    echo
'It is animated webp.';
}
if (isset(
$info['Alpha']) && $info['Alpha'] === true) {
    echo
'It is transparent webp.';
}
?>
To Top