phpday 2021 digital edition

imagecreatefromwebp

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

imagecreatefromwebpCreează o imagine nouă din fișier sau din URL

Descrierea

imagecreatefromwebp ( string $filename ) : resource

imagecreatefromwebp() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Sfat

Un URL poate fi utilizat în calitate de denumire a fișierului în această funcție dacă învelișurile fopen au fost activate. Accesați fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fișierului. Accesați Supported Protocols and Wrappers pentru referințe la informații despre posibilitățile pe care le oferă diferite învelișuri, note despre utilizarea lor și informații despre variabile predefinite pe care le oferă.

Parametri

filename

Path to the WebP image.

Valorile întoarse

Întoarce un identificator de resursă de tip imagine în cazul succesului, false în caz de erori.

Exemple

Example #1 Convert an WebP image to a jpeg image using imagecreatefromwebp()

<?php
// Load the WebP file
$im imagecreatefromwebp('./example.webp');

// Convert it to a jpeg file with 100% quality
imagejpeg($im'./example.jpeg'100);
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top