PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

imagecreatefromxpm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromxpmCreează o imagine nouă din fișier sau din URL

Descrierea

imagecreatefromxpm ( string $filename ) : resource

imagecreatefromxpm() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Sfat

Un URL poate fi utilizat în calitate de denumire a fișierului în această funcție dacă învelișurile fopen au fost activate. Accesați fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fișierului. Accesați Supported Protocols and Wrappers pentru referințe la informații despre posibilitățile pe care le oferă diferite învelișuri, note despre utilizarea lor și informații despre variabile predefinite pe care le oferă.

Parametri

filename

Path to the XPM image.

Valorile întoarse

Întoarce un identificator de resursă de tip imagine în cazul succesului, false în caz de erori.

Exemple

Example #1 Creating an image instance using imagecreatefromxpm()

<?php
// Check for XPM support
if(!(imagetypes() & IMG_XPM))
{
    die(
'Support for xpm was not found!');
}

// Create the image instance
$xpm imagecreatefromxpm('./example.xpm');

// Do image operations here

// PHP has no support for writing xpm images
// so in this case we save the image as a 
// jpeg file with 100% quality
imagejpeg($xpm'./example.jpg'100);
imagedestroy($xpm);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top