LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

imagedashedline

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagedashedlineDraw a dashed line

Descrierea

imagedashedline ( resource $image , int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 , int $color ) : bool

This function is deprecated. Use combination of imagesetstyle() and imageline() instead.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

x1

Upper left x coordinate.

y1

Upper left y coordinate 0, 0 is the top left corner of the image.

x2

Bottom right x coordinate.

y2

Bottom right y coordinate.

color

The fill color. Un identificator al culorii create cu imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagedashedline() example

<?php
// Create a 100x100 image
$im imagecreatetruecolor(100100);
$white imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);

// Draw a vertical dashed line
imagedashedline($im50255075$white);

// Save the image
imagepng($im'./dashedline.png');
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagedashedline()

Example #2 Alternative to imagedashedline()

<?php
// Create a 100x100 image
$im imagecreatetruecolor(100100);
$white imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);

// Define our style: First 4 pixels is white and the 
// next 4 is transparent. This creates the dashed line effect
$style = Array(
                
$white
                
$white
                
$white
                
$white
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT
                
IMG_COLOR_TRANSPARENT
                
);

imagesetstyle($im$style);

// Draw the dashed line
imageline($im50255075IMG_COLOR_STYLED);

// Save the image
imagepng($im'./imageline.png');
imagedestroy($im);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top