LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

imagefilledellipse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagefilledellipseDraw a filled ellipse

Descrierea

imagefilledellipse ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $color ) : bool

Draws an ellipse centered at the specified coordinate on the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

cx

x-coordinate of the center.

cy

y-coordinate of the center.

width

The ellipse width.

height

The ellipse height.

color

The fill color. Un identificator al culorii create cu imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagefilledellipse() example

<?php

// create a blank image
$image imagecreatetruecolor(400300);

// fill the background color
$bg imagecolorallocate($image000);

// choose a color for the ellipse
$col_ellipse imagecolorallocate($image255255255);

// draw the white ellipse
imagefilledellipse($image200150300200$col_ellipse);

// output the picture
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagefilledellipse()

Note

Notă:

imagefilledellipse() ignores imagesetthickness().

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top