imagefilledrectangle

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagefilledrectangleDraw a filled rectangle

Descrierea

imagefilledrectangle ( resource $image , int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 , int $color ) : bool

Creates a rectangle filled with color in the given image starting at point 1 and ending at point 2. 0, 0 is the top left corner of the image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

x1

x-coordinate for point 1.

y1

y-coordinate for point 1.

x2

x-coordinate for point 2.

y2

y-coordinate for point 2.

color

The fill color. Un identificator al culorii create cu imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagefilledrectangle() usage

<?php
// Create a 55x30 image
$im imagecreatetruecolor(5530);
$white imagecolorallocate($im255255255);

// Draw a white rectangle
imagefilledrectangle($im445025$white);

// Save the image
imagepng($im'./imagefilledrectangle.png');
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagefilledrectangle()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top