LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

imagejpeg

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagejpegAfișează imaginea în navigator sau în fișier

Descrierea

imagejpeg ( resource $image [, mixed $to = NULL [, int $quality = -1 ]] ) : bool

imagejpeg() creates a JPEG file from the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

to

Calea către o resursă stream deschisă (care automat va fi închisă după ce această funcție se încheie) în care va fi salvat fișierul. Dacă nu este stabilită sau este NULL, atunci fluxul imaginii va fi afișat direct.

quality

quality is optional, and ranges from 0 (worst quality, smaller file) to 100 (best quality, biggest file). The default (-1) uses the default IJG quality value (about 75).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Precauţie

Însă dacă libgd eșuează să afișeze imaginea, această funcție întoarce TRUE.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.4.0 Added support for passing a stream resource to to.
5.4.0 Disallowed passing an empty string to to to skip this argument.

Exemple

Example #1 Outputting a JPEG image to the browser

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Set the content type header - in this case image/jpeg
header('Content-Type: image/jpeg');

// Output the image
imagejpeg($im);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : Outputting a JPEG image

Example #2 Saving a JPEG image to a file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Save the image as 'simpletext.jpg'
imagejpeg($im'simpletext.jpg');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Example #3 Outputting the image at 75% quality to the browser

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);

// Set the content type header - in this case image/jpeg
header('Content-Type: image/jpeg');

// Skip the to parameter using NULL, then set the quality to 75%
imagejpeg($imNULL75);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Note

Notă:

If you want to output Progressive JPEGs, you need to set interlacing on with imageinterlace().

A se vedea și

  • imagepng() - Output a PNG image to either the browser or a file
  • imagegif() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier
  • imagewbmp() - Afișează imaginea în navigator sau în fișier
  • imageinterlace() - Enable or disable interlace
  • imagetypes() - Return the image types supported by this PHP build

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top