LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

imageopenpolygon

(PHP 7 >= 7.2.0)

imageopenpolygonDraws an open polygon

Descrierea

imageopenpolygon ( resource $image , array $points , int $num_points , int $color ) : bool

imageopenpolygon() draws an open polygon on the given image. Contrary to imagepolygon(), no line is drawn between the last and the first point.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

points

An array containing the polygon's vertices, e.g.:

points[0] = x0
points[1] = y0
points[2] = x1
points[3] = y1

num_points

Total number of points (vertices), which must be at least 3.

color

Un identificator al culorii create cu imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imageopenpolygon() example

<?php
// Create a blank image
$image imagecreatetruecolor(400300);

// Allocate a color for the polygon
$col_poly imagecolorallocate($image255255255);

// Draw the polygon
imageopenpolygon($image, array(
        
0,   0,
        
100200,
        
300200
    
),
    
3,
    
$col_poly);

// Output the picture to the browser
header('Content-type: image/png');

imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imageopenpolygon()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top