PHP 7.4.0beta4 released!

imagestringup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagestringupDraw a string vertically

Descrierea

imagestringup ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $string , int $color ) : bool

Draws a string vertically at the given coordinates.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

font

Poate fi 1, 2, 3, 4, 5 pentru font-urile încorporate cu codificarea latin2 (unde numerele mai mari corespund font-urilor mai mari) sau orice identificator de font al dumneavoastră, înregistrat cu imageloadfont().

x

x-coordinate of the bottom left corner.

y

y-coordinate of the bottom left corner.

string

The string to be written.

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagestringup() example

<?php
// create a 100*100 image
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Write the text
$textcolor imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
imagestringup($im34080'gd library'$textcolor);

// Save the image
imagepng($im'./stringup.png');
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagestringup()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
Anonymous
16 years ago
function imagestringdown(&$image, $font, $x, $y, $s, $col)
{
    $width = imagesx($image);
   $height = imagesy($image);
   
    $text_image = imagecreate($width, $height);

   $white = imagecolorallocate ($text_image, 255, 255, 255);
   $black = imagecolorallocate ($text_image, 0, 0, 0); 

    $transparent_colour = $white;
   if ($col == $white)
      $transparent_color = $black;
 
   imagefill($text_image, $width, $height, $transparent_colour);
   imagecolortransparent($text_image, $transparent_colour);
 
   imagestringup($text_image, $font, ($width - $x), ($height - $y), $s, $col);
   imagerotate($text_image, 180.0, $transparent_colour);
 
   imagecopy($image, $text_image, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
}
To Top