PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

imagestringup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagestringupDraw a string vertically

Descrierea

imagestringup ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $string , int $color ) : bool

Draws a string vertically at the given coordinates.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

font

Poate fi 1, 2, 3, 4, 5 pentru font-urile încorporate cu codificarea latin2 (unde numerele mai mari corespund font-urilor mai mari) sau orice identificator de font al dumneavoastră, înregistrat cu imageloadfont().

x

x-coordinate of the bottom left corner.

y

y-coordinate of the bottom left corner.

string

The string to be written.

color

Un identificator al culorii create cu imagecolorallocate().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 imagestringup() example

<?php
// create a 100*100 image
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Write the text
$textcolor imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
imagestringup($im34080'gd library'$textcolor);

// Save the image
imagepng($im'./stringup.png');
imagedestroy($im);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : imagestringup()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Anonymous
18 years ago
function imagestringdown(&$image, $font, $x, $y, $s, $col)
{
    $width = imagesx($image);
   $height = imagesy($image);
   
    $text_image = imagecreate($width, $height);

   $white = imagecolorallocate ($text_image, 255, 255, 255);
   $black = imagecolorallocate ($text_image, 0, 0, 0); 

    $transparent_colour = $white;
   if ($col == $white)
      $transparent_color = $black;
 
   imagefill($text_image, $width, $height, $transparent_colour);
   imagecolortransparent($text_image, $transparent_colour);
 
   imagestringup($text_image, $font, ($width - $x), ($height - $y), $s, $col);
   imagerotate($text_image, 180.0, $transparent_colour);
 
   imagecopy($image, $text_image, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
}
To Top