LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

imagewebp

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

imagewebpOutput a WebP image to browser or file

Descrierea

imagewebp ( resource $image [, mixed $to = NULL [, int $quality = 80 ]] ) : bool

Outputs or saves a WebP version of the given image.

Parametri

image

O resursă - imagine, întoarsă de una din funcțiile de creare a imaginilor, cum ar fi imagecreatetruecolor().

to

Calea către o resursă stream deschisă (care automat va fi închisă după ce această funcție se încheie) în care va fi salvat fișierul. Dacă nu este stabilită sau este NULL, atunci fluxul imaginii va fi afișat direct.

quality

quality ranges from 0 (worst quality, smaller file) to 100 (best quality, biggest file).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Precauţie

Însă dacă libgd eșuează să afișeze imaginea, această funcție întoarce TRUE.

Exemple

Example #1 Saving an WebP file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);

imagestring($im155,  'WebP with PHP'$text_color);

// Save the image
imagewebp($im'php.webp');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top