imap_listscan

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_listscanReturns the list of mailboxes that matches the given text

Descrierea

imap_listscan ( resource $imap_stream , string $ref , string $pattern , string $content ) : array

Returns an array containing the names of the mailboxes that have content in the text of the mailbox.

This function is similar to imap_listmailbox(), but it will additionally check for the presence of the string content inside the mailbox data.

Parametri

imap_stream

Un flux IMAP întors de imap_open().

ref

ref should normally be just the server specification as described in imap_open()

Avertizare

Transmiterea datelor neverificate către acest parametru este primejdioasă, doar dacă nu a fost dezactivată opțiunea imap.enable_insecure_rsh.

pattern

Specifică poziția în ierarhia cutiilor poștale de unde va începe căutarea.

Sunt două caractere speciale pe care puteți să le transmiteți în cadrul pattern: '*' și '%'. '*' înseamnă a returna toate cutiile poștale. Dacă transmiteți pattern ca '*', veți obține o listă a întregii ierarhii a cutiilor poștale. '%' înseamnă a întoarce doar nivelul curent. '%' în calitate de pattern va întoarce doar cutiile poștale de la nivelul superior; '~/mail/%' pe UW_IMAPD va întoarce toate cutiile poștale în directorul ~/mail, dar nici una din submapele acstui director.

content

The searched string

Valorile întoarse

Returns an array containing the names of the mailboxes that have content in the text of the mailbox.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top