imap_lsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_lsubList all the subscribed mailboxes

Descrierea

imap_lsub ( resource $imap_stream , string $ref , string $pattern ) : array

Gets an array of all the mailboxes that you have subscribed.

Parametri

imap_stream

Un flux IMAP întors de imap_open().

ref

ref should normally be just the server specification as described in imap_open()

Avertizare

Transmiterea datelor neverificate către acest parametru este primejdioasă, doar dacă nu a fost dezactivată opțiunea imap.enable_insecure_rsh.

pattern

Specifică poziția în ierarhia cutiilor poștale de unde va începe căutarea.

Sunt două caractere speciale pe care puteți să le transmiteți în cadrul pattern: '*' și '%'. '*' înseamnă a returna toate cutiile poștale. Dacă transmiteți pattern ca '*', veți obține o listă a întregii ierarhii a cutiilor poștale. '%' înseamnă a întoarce doar nivelul curent. '%' în calitate de pattern va întoarce doar cutiile poștale de la nivelul superior; '~/mail/%' pe UW_IMAPD va întoarce toate cutiile poștale în directorul ~/mail, dar nici una din submapele acstui director.

Valorile întoarse

Returns an array of all the subscribed mailboxes.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top