imap_setacl

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imap_setaclSets the ACL for a given mailbox

Descrierea

imap_setacl ( resource $imap_stream , string $mailbox , string $id , string $rights ) : bool

Sets the ACL for a giving mailbox.

Parametri

imap_stream

Un flux IMAP întors de imap_open().

mailbox

The mailbox name, see imap_open() for more information

Avertizare

Transmiterea datelor neverificate către acest parametru este primejdioasă, doar dacă nu a fost dezactivată opțiunea imap.enable_insecure_rsh.

id

The user to give the rights to.

rights

The rights to give to the user. Passing an empty string will delete acl.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

This function is currently only available to users of the c-client2000 or greater library.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top