PHP Conference China 2020

lchgrp

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

lchgrpChanges group ownership of symlink

Descrierea

lchgrp ( string $filename , mixed $group ) : bool

Attempts to change the group of the symlink filename to group.

Only the superuser may change the group of a symlink arbitrarily; other users may change the group of a symlink to any group of which that user is a member.

Parametri

filename

Path to the symlink.

group

The group specified by name or number.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Changing the group of a symbolic link

<?php
$target 
'output.php';
$link 'output.html';
symlink($target$link);

lchgrp($link8);
?>

Note

Notă: Această funcție nu va lucra cu fișiere la distanță, deoarece fișierul care trebuie să fie examinat trebuie să fie accesibil prin intermediul sistemului de fișiere al serverului.

Notă: Când este activat modul securizat, PHP verifică dacă fișierele și directoarele cu care se va opera au același UID (proprietar) ca și script-ul care se execută.

Notă: Această funcție nu este implementată pe platformele Windows.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top