PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

lchown

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

lchownChanges user ownership of symlink

Descrierea

lchown ( string $filename , string|int $user ) : bool

Attempts to change the owner of the symlink filename to user user.

Only the superuser may change the owner of a symlink.

Parametri

filename

Path to the file.

user

User name or number.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Changing the owner of a symbolic link

<?php
$target 
'output.php';
$link 'output.html';
symlink($target$link);

lchown($link8);
?>

Note

Notă: Această funcție nu va lucra cu fișiere la distanță, deoarece fișierul care trebuie să fie examinat trebuie să fie accesibil prin intermediul sistemului de fișiere al serverului.

Notă: Această funcție nu este implementată pe platformele Windows.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top