The PHP Online Conference 2021

ldap_control_paged_result_response

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ldap_control_paged_result_responseRetrieve the LDAP pagination cookie

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.4.0. Utilizarea acestei funcții este foarte nerecomandată.

Descrierea

ldap_control_paged_result_response ( resource $link , resource $result [, string &$cookie [, int &$estimated ]] ) : bool

Retrieve the pagination information send by the server.

Parametri

link

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

result

cookie

An opaque structure sent by the server.

estimated

The estimated number of entries to retrieve.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.4.0 This function has been deprecated.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top