PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ldap_parse_exop

(PHP 7 >= 7.2.0)

ldap_parse_exopParse result object from an LDAP extended operation

Descrierea

ldap_parse_exop ( resource $ldap , resource $result , string &$response_data = null , string &$response_oid = null ) : bool

Parse LDAP extended operation data from result object result

Parametri

ldap

An LDAP link identifier, returned by ldap_connect().

result

An LDAP result resource, returned by ldap_exop().

response_data

Will be filled by the response data.

response_oid

Will be filled by the response OID.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top