The PHP Online Conference 2021

maxdb_bind_param

(PECL maxdb 1.0)

maxdb_bind_paramPseudonim pentru maxdb_stmt_bind_param()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: maxdb_stmt_bind_param()

Acest pseudonim al funcției este învechit și există numai din motivul păstrării compatibilității cu versiunile anterioare. Utilizarea acestei funcții nu este recomandată, deoarece ea poate fi eliminată din PHP în viitor.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top