PHP 7.4.12 Released!

maxdb_client_encoding

(PECL maxdb 1.0)

maxdb_client_encodingPseudonim pentru maxdb_character_set_name()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: maxdb_character_set_name().

Acest pseudonim al funcției este învechit și există numai din motivul păstrării compatibilității cu versiunile anterioare. Utilizarea acestei funcții nu este recomandată, deoarece ea poate fi eliminată din PHP în viitor.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top