The PHP Online Conference 2021

maxdb_send_long_data

(PECL maxdb >= 1.0)

maxdb_send_long_dataPseudonim pentru maxdb_stmt_send_long_data()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: maxdb_stmt_send_long_data().

Acest pseudonim al funcției este învechit și există numai din motivul păstrării compatibilității cu versiunile anterioare. Utilizarea acestei funcții nu este recomandată, deoarece ea poate fi eliminată din PHP în viitor.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top