International PHP Conference Berlin 2021

mb_ereg_search_getregs

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_getregsRetrieve the result from the last multibyte regular expression match

Descrierea

mb_ereg_search_getregs ( ) : array|false

Retrieve the result from the last multibyte regular expression match

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

An array including the sub-string of matched part by last mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos(), mb_ereg_search_regs(). If there are some matches, the first element will have the matched sub-string, the second element will have the first part grouped with brackets, the third element will have the second part grouped with brackets, and so on. It returns false on error.

Note

Notă:

Codificarea internă a caracterelor sau codificarea caracterelor specificată de funcția mb_regex_encoding() va fi utilizată în calitate de codificare a caracterelor pentru această funcție.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
Marius Kažemėkaitis
14 years ago
Get unicode characters from string.

<?php

mb_regex_encoding
("UTF-8");
mb_ereg_search_init("12345=ąčęėįšųūĄČĘĖĮŠŲŪ");
mb_ereg_search("=(\w+)");
$match = mb_ereg_search_getregs();

print(
$match[1]); //ąčęėįšųūĄČĘĖĮŠŲŪ

?>
To Top