mb_ereg_search_init

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_initSetup string and regular expression for a multibyte regular expression match

Descrierea

mb_ereg_search_init ( string $string [, string $pattern [, string $option = "msr" ]] ) : bool

mb_ereg_search_init() sets string and pattern for a multibyte regular expression. These values are used for mb_ereg_search(), mb_ereg_search_pos(), and mb_ereg_search_regs().

Parametri

string

The search string.

pattern

The search pattern.

option

The search option. See mb_regex_set_options() for explanation.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Notă:

Codificarea internă a caracterelor sau codificarea caracterelor specificată de funcția mb_regex_encoding() va fi utilizată în calitate de codificare a caracterelor pentru această funcție.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top