mb_ereg_search_setpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_setposSet start point of next regular expression match

Descrierea

mb_ereg_search_setpos ( int $offset ) : bool

mb_ereg_search_setpos() sets the starting point of a match for mb_ereg_search().

Parametri

offset

The position to set. If it is negative, it counts from the end of the string.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.1.0 Support for negative offsets has been added.

Note

Notă:

Codificarea internă a caracterelor sau codificarea caracterelor specificată de funcția mb_regex_encoding() va fi utilizată în calitate de codificare a caracterelor pentru această funcție.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top