mcrypt_enc_get_block_size

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_get_block_sizeReturns the blocksize of the opened algorithm

Avertizare

Această funcție a fost ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.1.0 și ELIMINATĂ începând cu PHP 7.2.0. Utilizarea acestei funcții este foarte nerecomandată.

Descrierea

mcrypt_enc_get_block_size ( resource $td ) : int

Gets the blocksize of the opened algorithm.

Parametri

td

The encryption descriptor.

Valorile întoarse

Returns the block size of the specified algorithm in bytes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top