PHP 7.4.24 Released!

mcrypt_enc_is_block_algorithm

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_is_block_algorithmChecks whether the algorithm of the opened mode is a block algorithm

Avertizare

Această funcție a fost ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.1.0 și ELIMINATĂ începând cu PHP 7.2.0. Utilizarea acestei funcții este foarte nerecomandată.

Descrierea

mcrypt_enc_is_block_algorithm ( resource $td ) : bool

Tells whether the algorithm of the opened mode is a block algorithm.

Parametri

td

The encryption descriptor.

Valorile întoarse

Returns true if the algorithm is a block algorithm or false if it is a stream one.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top