PHP 7.4.24 Released!

mcrypt_get_key_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_key_sizeGets the key size of the specified cipher

Avertizare

Această funcție a fost ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.1.0 și ELIMINATĂ începând cu PHP 7.2.0. Utilizarea acestei funcții este foarte nerecomandată.

Descrierea

mcrypt_get_key_size ( int $cipher ) : int|false
mcrypt_get_key_size ( string $cipher , string $mode ) : int|false

The first prototype is when linked against libmcrypt 2.2.x, the second when linked against libmcrypt 2.4.x or 2.5.x.

mcrypt_get_key_size() is used to get the size of a key of the specified cipher (in combination with an encryption mode).

It is more useful to use the mcrypt_enc_get_key_size() function as this uses the resource returned by mcrypt_module_open().

Parametri

cipher

Una din constantele MCRYPT_ciphername sau denumirea algoritmului ca șir de caractere.

mode

Una din constantele MCRYPT_MODE_modename sau unul din șirurile de caractere: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" sau "stream".

Valorile întoarse

Returns the maximum supported key size of the algorithm in bytes sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 mcrypt_get_key_size() Example

<?php
    
echo mcrypt_get_key_size('tripledes''ecb');
?>

The example above shows how to use this function when linked against libmcrypt 2.4.x or 2.5.x.

Exemplul de mai sus va afișa:

24

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Robin
11 years ago
While not specified in the description, this function, just like mcrypt_enc_get_key_size(), returns the cipher's largest key size in BYTES.
To Top