PHP 7.4.9 Released!

msql_db_query

(PHP 4, PHP 5 < 5.3.0)

msql_db_querySend mSQL query

Descrierea

msql_db_query ( string $database , string $query [, resource $link_identifier ] ) : resource

msql_db_query() selects a database and executes a query on it.

Parametri

database

The name of the mSQL database.

query

The SQL query.

link_identifier

Conexiunea mSQL. Dacă nu este specificată, se presupune că este ultima legătură deschisă cu msql_connect (). Dacă nu se găsește vre-o legătură de acest fel, funcția va încerca să stabilească o legătură prin apelarea msql_connect() și să o utilizeze pe aceasta.

Valorile întoarse

Returns a positive mSQL query identifier to the query result, or FALSE on error.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top