msql_drop_db

(PHP 4, PHP 5 < 5.3.0)

msql_drop_dbDrop (delete) mSQL database

Descrierea

msql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] ) : bool

msql_drop_db() attempts to drop (remove) a database from the mSQL server.

Parametri

database_name

The name of the database.

link_identifier

Conexiunea mSQL. Dacă nu este specificată, se presupune că este ultima legătură deschisă cu msql_connect (). Dacă nu se găsește vre-o legătură de acest fel, funcția va încerca să stabilească o legătură prin apelarea msql_connect() și să o utilizeze pe aceasta.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top