msql_field_len

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_lenGet field length

Descrierea

msql_field_len ( resource $result , int $field_offset ) : int

msql_field_len() returns the length of the specified field.

Parametri

result

Rezultatul de tip resource, care este evaluat. Acest rezultat provine din apelul către msql_query ().

field_offset

Deplasamentul numeric al câmpului. field_offset începe de la 1.

Valorile întoarse

Returns the length of the specified field or FALSE on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top