PHP 7.4.9 Released!

msql_field_seek

(PHP 4, PHP 5 < 5.3.0)

msql_field_seekSet field offset

Descrierea

msql_field_seek ( resource $result , int $field_offset ) : bool

Seeks to the specified field offset. If the next call to msql_fetch_field() won't include a field offset, this field would be returned.

Parametri

result

Rezultatul de tip resource, care este evaluat. Acest rezultat provine din apelul către msql_query ().

field_offset

Deplasamentul numeric al câmpului. field_offset începe de la 1.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top