PHP 7.4.9 Released!

msql_list_fields

(PHP 4, PHP 5 < 5.3.0)

msql_list_fieldsList result fields

Descrierea

msql_list_fields ( string $database , string $tablename [, resource $link_identifier ] ) : resource

msql_list_fields() returns information about the given table.

Parametri

database

The name of the database.

tablename

The name of the table.

link_identifier

Conexiunea mSQL. Dacă nu este specificată, se presupune că este ultima legătură deschisă cu msql_connect (). Dacă nu se găsește vre-o legătură de acest fel, funcția va încerca să stabilească o legătură prin apelarea msql_connect() și să o utilizeze pe aceasta.

Valorile întoarse

Returns a result set which may be traversed with any function that fetches result sets, such as msql_fetch_array(). On failure, this function will return FALSE.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top