msql_list_tables

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_list_tablesList tables in an mSQL database

Descrierea

msql_list_tables ( string $database [, resource $link_identifier ] ) : resource

msql_list_tables() lists the tables on the specified database.

Parametri

database

The name of the database.

link_identifier

Conexiunea mSQL. Dacă nu este specificată, se presupune că este ultima legătură deschisă cu msql_connect (). Dacă nu se găsește vre-o legătură de acest fel, funcția va încerca să stabilească o legătură prin apelarea msql_connect() și să o utilizeze pe aceasta.

Valorile întoarse

Returns a result set which may be traversed with any function that fetches result sets, such as msql_fetch_array(). On failure, this function will return FALSE.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top