msql_query

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_querySend mSQL query

Descrierea

msql_query ( string $query [, resource $link_identifier ] ) : resource

msql_query() sends a query to the currently active database on the server that's associated with the specified link identifier.

Parametri

query

The SQL query.

link_identifier

Conexiunea mSQL. Dacă nu este specificată, se presupune că este ultima legătură deschisă cu msql_connect (). Dacă nu se găsește vre-o legătură de acest fel, funcția va încerca să stabilească o legătură prin apelarea msql_connect() și să o utilizeze pe aceasta.

Valorile întoarse

Returns a positive mSQL query identifier on success, or FALSE on error.

Exemple

Example #1 msql_query() example

<?php 
$link 
msql_connect("dbserver")
   or die(
"unable to connect to msql server: " msql_error());
msql_select_db("db"$link)
   or die(
"unable to select database 'db': " msql_error());

$result msql_query("SELECT * FROM table WHERE id=1"$link);
if (!
$result) {
   die(
"query failed: " msql_error());
}

while (
$row msql_fetch_array($result)) {
    echo 
$row["id"];
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top