mysql_data_seek

(PHP 4, PHP 5)

mysql_data_seekMove internal result pointer

Avertizare

Această extensie a devenit învechită în PHP 5.5.0 și a fost eliminată în PHP 7.0.0. În locul ei trebuie utilizată extensia MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_data_seek ( resource $result , int $row_number ) : bool

mysql_data_seek() moves the internal row pointer of the MySQL result associated with the specified result identifier to point to the specified row number. The next call to a MySQL fetch function, such as mysql_fetch_assoc(), would return that row.

row_number starts at 0. The row_number should be a value in the range from 0 to mysql_num_rows() - 1. However if the result set is empty (mysql_num_rows() == 0), a seek to 0 will fail with an E_WARNING and mysql_data_seek() will return FALSE.

Parametri

result

Rezultatul de tip resource, care este evaluat. Acest rezultat provine de la apelul funcției mysql_query ().

row_number

The desired row number of the new result pointer.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 mysql_data_seek() example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Could not connect: ' mysql_error());
}
$db_selected mysql_select_db('sample_db');
if (!
$db_selected) {
    die(
'Could not select database: ' mysql_error());
}
$query 'SELECT last_name, first_name FROM friends';
$result mysql_query($query);
if (!
$result) {
    die(
'Query failed: ' mysql_error());
}
/* fetch rows in reverse order */
for ($i mysql_num_rows($result) - 1$i >= 0$i--) {
    if (!
mysql_data_seek($result$i)) {
        echo 
"Cannot seek to row $i: " mysql_error() . "\n";
        continue;
    }

    if (!(
$row mysql_fetch_assoc($result))) {
        continue;
    }

    echo 
$row['last_name'] . ' ' $row['first_name'] . "<br />\n";
}

mysql_free_result($result);
?>

Note

Notă:

The function mysql_data_seek() can be used in conjunction only with mysql_query(), not with mysql_unbuffered_query().

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top