PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

mysql_db_query

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_querySelects a database and executes a query on it

Avertizare

Această funcție a devenit învechită în PHP 5.3.0, și a fost eliminată în PHP 7.0.0, împreună cu întreaga extensie MySQL originală. În locul ei trebuie utilizată extensia activ dezvoltată MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_db_query ( string $database , string $query , resource $link_identifier = NULL ) : resource|bool

mysql_db_query() selects a database, and executes a query on it.

Parametri

database

The name of the database that will be selected.

query

The MySQL query.

Data inside the query should be properly escaped.

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

Returns a positive MySQL result resource to the query result, or false on error. The function also returns true/false for INSERT/UPDATE/DELETE queries to indicate success/failure.

Exemple

Example #1 mysql_db_query() alternative example

<?php

if (!$link mysql_connect('mysql_host''mysql_user''mysql_password')) {
    echo 
'Could not connect to mysql';
    exit;
}

if (!
mysql_select_db('mysql_dbname'$link)) {
    echo 
'Could not select database';
    exit;
}

$sql    'SELECT foo FROM bar WHERE id = 42';
$result mysql_query($sql$link);

if (!
$result) {
    echo 
"DB Error, could not query the database\n";
    echo 
'MySQL Error: ' mysql_error();
    exit;
}

while (
$row mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo 
$row['foo'];
}

mysql_free_result($result);

?>

Note

Notă:

Be aware that this function does NOT switch back to the database you were connected before. In other words, you can't use this function to temporarily run a sql query on another database, you would have to manually switch back. Users are strongly encouraged to use the database.table syntax in their sql queries or mysql_select_db() instead of this function.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top