PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

mysql_field_len

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_lenReturns the length of the specified field

Avertizare

Această extensie a devenit învechită în PHP 5.5.0 și a fost eliminată în PHP 7.0.0. În locul ei trebuie utilizată extensia MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_field_len ( resource $result , int $field_offset ) : int|false

mysql_field_len() returns the length of the specified field.

Parametri

result

Rezultatul de tip resource, care este evaluat. Acest rezultat provine de la apelul funcției mysql_query ().

field_offset

Deplasamentul numeric al câmpului. field_offset începe de la 0. Dacă field_offset nu există, se generează de asemenea o eroare de nivel E_WARNING.

Valorile întoarse

The length of the specified field index on success sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 mysql_field_len() example

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}

// Will get the length of the id field as specified in the database
// schema. 
$length mysql_field_len($result0);
echo 
$length;
?>

Note

Notă:

Pentru compatibilitatea cu versiunile anterioare, următorul pseudonim învechit poate fi utilizat: mysql_fieldlen()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
rvwoens at gmail dot com
9 years ago
Note that for some reason the length of fields is 3 times the actual value if you are using UTF8 encoding.. So a varchar(10) field returns 30 here. This renders this function almost useless.
up
-7
adam_nospam_hunger at yahoo dot com
17 years ago
For a mysql type DECIMAL(8,4), the length is returned as 10 (M+2 as per documentation).
To Top