LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

mysql_free_result

(PHP 4, PHP 5)

mysql_free_resultFree result memory

Avertizare

Această extensie a devenit învechită în PHP 5.5.0 și a fost eliminată în PHP 7.0.0. În locul ei trebuie utilizată extensia MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_free_result ( resource $result ) : bool

mysql_free_result() will free all memory associated with the result identifier result.

mysql_free_result() only needs to be called if you are concerned about how much memory is being used for queries that return large result sets. All associated result memory is automatically freed at the end of the script's execution.

Parametri

result

Rezultatul de tip resource, care este evaluat. Acest rezultat provine de la apelul funcției mysql_query ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

If a non-resource is used for the result, an error of level E_WARNING will be emitted. It's worth noting that mysql_query() only returns a resource for SELECT, SHOW, EXPLAIN, and DESCRIBE queries.

Exemple

Example #1 A mysql_free_result() example

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}
/* Use the result, assuming we're done with it afterwards */
$row mysql_fetch_assoc($result);

/* Now we free up the result and continue on with our script */
mysql_free_result($result);

echo 
$row['id'];
echo 
$row['email'];
?>

Note

Notă:

Pentru compatibilitatea cu versiunile anterioare, următorul pseudonim învechit poate fi utilizat: mysql_freeresult()

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top