PHP 7.4.24 Released!

mysql_list_processes

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_list_processesList MySQL processes

Avertizare

Această extensie a devenit învechită în PHP 5.5.0 și a fost eliminată în PHP 7.0.0. În locul ei trebuie utilizată extensia MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_list_processes ( resource $link_identifier = NULL ) : resource|false

Retrieves the current MySQL server threads.

Parametri

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

A result pointer resource on success sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 mysql_list_processes() example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');

$result mysql_list_processes($link);
while (
$row mysql_fetch_assoc($result)){
    
printf("%s %s %s %s %s\n"$row["Id"], $row["Host"], $row["db"],
        
$row["Command"], $row["Time"]);
}
mysql_free_result($result);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

1 localhost test Processlist 0
4 localhost mysql sleep 5

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
clintond at iol dot ie
6 years ago
You can achieve the equivalent of the mysql_list_processes() function for MySQLi in php using:
function mysqli_list_processes(){
  $query = "SHOW PROCESSLIST";
  if ($res =$this->mysqli->query($query)){
    while ($row = $res->fetch_assoc()) $recs[$i++] = $row;
    $res->close();
    return $recs;
  } else {
    return false;
  }
}
To Top