PHP 7.4.24 Released!

mysql_stat

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_statGet current system status

Avertizare

Această extensie a devenit învechită în PHP 5.5.0 și a fost eliminată în PHP 7.0.0. În locul ei trebuie utilizată extensia MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_stat ( resource $link_identifier = NULL ) : string

mysql_stat() returns the current server status.

Parametri

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

Returns a string with the status for uptime, threads, queries, open tables, flush tables and queries per second. For a complete list of other status variables, you have to use the SHOW STATUS SQL command. If link_identifier is invalid, null is returned.

Exemple

Example #1 mysql_stat() example

<?php
$link   
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
$status explode('  'mysql_stat($link));
print_r($status);
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Array
(
  [0] => Uptime: 5380
  [1] => Threads: 2
  [2] => Questions: 1321299
  [3] => Slow queries: 0
  [4] => Opens: 26
  [5] => Flush tables: 1
  [6] => Open tables: 17
  [7] => Queries per second avg: 245.595
)

Example #2 Alternative mysql_stat() example

<?php
$link   
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
$result mysql_query('SHOW STATUS'$link);
while (
$row mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo 
$row['Variable_name'] . ' = ' $row['Value'] . "\n";
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

back_log = 50
basedir = /usr/local/
bdb_cache_size = 8388600
bdb_log_buffer_size = 32768
bdb_home = /var/db/mysql/
bdb_max_lock = 10000
bdb_logdir =
bdb_shared_data = OFF
bdb_tmpdir = /var/tmp/
...

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
Enzo_01 at abv dot bg
13 years ago
<?php
// function that return stat elements into array
function mysql_stat_array($A=null) {
   
$status = explode('  ', mysql_stat());
    foreach(
$status as $k=>$v) { $v=explode(':',$v,2); $status[$v[0]]=$v[1]; }
    return (isset(
$status[$A])?$status[$A]:$status);
}
/*
example return:
Array ( [0] => Uptime: 385815 [1] => Threads: 1 [2] => Questions: 3515 [3] => Slow queries: 0 [4] => Opens: 32 [5] => Flush tables: 1 [6] => Open tables: 8 [7] => Queries per second avg: 0.009 [Uptime] => Array ( [0] => Uptime [1] => 385815 ) [Threads] => Array ( [0] => Threads [1] => 1 ) [Questions] => Array ( [0] => Questions [1] => 3515 ) [Slow queries] => Array ( [0] => Slow queries [1] => 0 ) [Opens] => Array ( [0] => Opens [1] => 32 ) [Flush tables] => Array ( [0] => Flush tables [1] => 1 ) [Open tables] => Array ( [0] => Open tables [1] => 8 ) [Queries per second avg] => Array ( [0] => Queries per second avg [1] => 0.009 ) )
*/

?>
up
2
billbilljr at gmail dot com
10 years ago
The following script can be used to clearly print out the results of mysql_stat().

<?php
    mysql_connect
("localhost", "username", "password");
   
$array = explode("  ", mysql_stat());
    foreach (
$array as $value){
        echo
$value . "<br />";
    }
?>

Outputs something similar to:

Uptime: 698
Threads: 1
Questions: 4
Slow queries: 0
Opens: 19
Flush tables: 1
Open tables: 12
Queries per second avg: 0.5
up
-1
Anonymous
16 years ago
if you need the complete status as outputted by the "show status" command. Try this function.
<?
function mysql_status($db=NULL) {
if(!mysql_ping($db))
$db=mysql_connect("localhost","user","password");
$res=mysql_query("show status",$db);
while (list($key,$value)=mysql_fetch_array($res))
$sql[$key]=$value;
return $sql;
}
?>
To Top