PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

mysql_thread_id

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_thread_idReturn the current thread ID

Avertizare

Această extensie a devenit învechită în PHP 5.5.0 și a fost eliminată în PHP 7.0.0. În locul ei trebuie utilizată extensia MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_thread_id ( resource $link_identifier = NULL ) : int|false

Retrieves the current thread ID. If the connection is lost, and a reconnect with mysql_ping() is executed, the thread ID will change. This means only retrieve the thread ID when needed.

Parametri

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

The thread ID on success sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 mysql_thread_id() example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
$thread_id mysql_thread_id($link);
if (
$thread_id){
    
printf("current thread id is %d\n"$thread_id);
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

current thread id is 73

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top