LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

mysql_unbuffered_query

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

mysql_unbuffered_querySend an SQL query to MySQL without fetching and buffering the result rows

Avertizare

Această extensie a devenit învechită în PHP 5.5.0 și a fost eliminată în PHP 7.0.0. În locul ei trebuie utilizată extensia MySQLi sau PDO_MySQL. Accesați de asemenea ghidul MySQL: selectarea unei API și FAQ asociat pentru informații suplimentare. Variante alternative pentru această funcție includ:

Descrierea

mysql_unbuffered_query ( string $query [, resource $link_identifier = NULL ] ) : resource

mysql_unbuffered_query() sends the SQL query query to MySQL without automatically fetching and buffering the result rows as mysql_query() does. This saves a considerable amount of memory with SQL queries that produce large result sets, and you can start working on the result set immediately after the first row has been retrieved as you don't have to wait until the complete SQL query has been performed. To use mysql_unbuffered_query() while multiple database connections are open, you must specify the optional parameter link_identifier to identify which connection you want to use.

Parametri

query

The SQL query to execute.

Data inside the query should be properly escaped.

link_identifier

Conexiunea MySQL. Dacă identificatorul legăturii nu este specificat, se presupune că este ultima legătură deschisă cu ajutorul mysql_connect(). Dacă nu este găsită nici o astfel de legătură, se va încerca crearea uneia prin apelul mysql_connect () fără argumente. În caz că nici o conexiune nu este găsită sau stabilită, se va genera o eroare de nivelul E_WARNING.

Valorile întoarse

For SELECT, SHOW, DESCRIBE or EXPLAIN statements, mysql_unbuffered_query() returns a resource on success, or FALSE on error.

For other type of SQL statements, UPDATE, DELETE, DROP, etc, mysql_unbuffered_query() returns TRUE on success or FALSE on error.

Note

Notă:

The benefits of mysql_unbuffered_query() come at a cost: you cannot use mysql_num_rows() and mysql_data_seek() on a result set returned from mysql_unbuffered_query(), until all rows are fetched. You also have to fetch all result rows from an unbuffered SQL query before you can send a new SQL query to MySQL, using the same link_identifier.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top