The PHP Online Conference 2021

mysqli_bind_param

(PHP 5 < 5.4.0)

mysqli_bind_paramAlias for mysqli_stmt_bind_param()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: mysqli_stmt_bind_param().

Avertizare

Această facilitate a fost ÎNVECHITĂ începând cu PHP 5.3.0 și ELIMINATĂ începând cu PHP 5.4.0.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top