The PHP Online Conference 2021

mysqli::disable_reads_from_master

mysqli_disable_reads_from_master

(PHP 5 < 5.3.0)

mysqli::disable_reads_from_master -- mysqli_disable_reads_from_masterDisable reads from master

Descrierea

Stil obiect-orientat

mysqli::disable_reads_from_master ( void ) : void

Stil procedural

mysqli_disable_reads_from_master ( mysqli $link ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ și este ELIMINATĂ începând cu PHP 5.3.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top