PHP Conference China 2020

mysqlnd_qc_clear_cache

(PECL mysqlnd_qc >= 1.0.0)

mysqlnd_qc_clear_cacheFlush all cache contents

Descrierea

mysqlnd_qc_clear_cache ( void ) : bool

Flush all cache contents.

Flushing the cache is a storage handler responsibility. All built-in storage handler but the memcache storage handler support flushing the cache. The memcache storage handler cannot flush its cache contents.

User-defined storage handler may or may not support the operation.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A return value of FALSE indicates that flushing all cache contents has failed or the operation is not supported by the active storage handler. Applications must not expect that calling the function will always flush the cache.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top