ncurses_clear

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_clearCurăță ecranul

Descrierea

ncurses_clear ( ) : bool
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Curăță ecranul complet fără a stabili spațiile libere.

Notă: ncurses_clear() curăță ecranul fără a stabili spațiile libere, care au afișajul fundalului curent. Pentru a curăți ecranul cu spații libere, utilizați ncurses_erase().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
areaz at dotgeek org
17 years ago
When your script exits, after ncurses_clear() was called, it could leave your terminal in an inconsistent state.

Therefore, you should call ncurses_savetty() in a constructor and nurses_resetty() in a destructor, to ensure, that your terminal is working fine after your script exits.

Here is an example code snippet, on how to use this function, without falling into trouble ;-)

<? // PHP5 Example

class foo
{
    /* Foo constructor */
    function __construct()
    {
        /* Initialize ncurses first */
        ncurses_init();

        /* Save your tty !!! */
        ncurses_savetty();
    }

    function bar ()
    {
        /* Clear the screen and wait a few seconds */
        ncurses_clear();

        sleep(5);
    }

    /* Foo destructor */
    function __destruct()
    {
        /* Restore your terminal settings */
        ncurses_resetty();

        /* End ncurses and clean up */
        ncurses_end();
    }

}

$test_ncurses = new foo;
$test_ncurses->bar();
?>
To Top