PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_color_set

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_color_setStabilește culorile de prim plan și de fundal active

Descrierea

ncurses_color_set ( int $pair ) : int

Stabilește culorile de prim plan și de fundal active. Orice caracter afișat după invocarea acestei funcții va avea aceste culori. Această funcție necesită ca culorile să fie susținute de terminal și să fie inițializate anterior cu ncurses_start_color().

ncurses utilizează perechi de culori pentru a specifica culorile de prim plan și fundal. Utilizați ncurses_init_pair() pentru a defini o pereche de culori.

Parametri

pair

Perechea de culori din care se obțin culorile de prim plan și de fundal pentru a fi stabilite ca culori active.

Valorile întoarse

Întoarce -1 în caz de succes, și 0 în caz de eșec.

Exemple

Example #1 Afișarea la ecran a unui șir de caractere cu o culoare specificată

<?php
ncurses_init
();

// Dacă terminalul susține culori, inițializează și stabilește culoarea activă
if (ncurses_has_colors()) {
    
ncurses_start_color();
    
ncurses_init_pair(1NCURSES_COLOR_YELLOWNCURSES_COLOR_BLUE);
    
ncurses_color_set(1);
}

// Afișează un șir de caractere în locația specificată
ncurses_mvaddstr(1010"Hello world! Yellow on blue text!");

// Transmite ieșirea la ecran
ncurses_refresh();

ncurses_end();
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top