PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_deleteln

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_deletelnElimină linia de la poziția curentă, deplasează restul ecranului în sus

Descrierea

ncurses_deleteln ( ) : bool
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Elimină linia curentă de la poziția cursorului. Toate liniile ce se află mai jos de linia curentă sunt deplasate cu o linie în sus. Linia cea mai de jos este curățată. Poziția cursorului nu se schimbă.

Valorile întoarse

Întoarce false în caz de succes, true în caz contrar.

A se vedea și

  • ncurses_delch() - Elimină caracterul de la poziția curentă, deplasează restul liniei în stânga

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top