PHP 7.4.22 Released!

ncurses_echo

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_echoActivează afișarea la ecran a intrărilor de la tastatură

Descrierea

ncurses_echo ( ) : bool
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Activează modul ecou. Toate caracterele tastate de utilizator sunt afișate la ecran la utilizarea ncurses_getch().

Valorile întoarse

Întoarce false în caz de succes, true dacă are loc o eroare.

A se vedea și

  • ncurses_noecho() - Deconectează afișarea la ecran a tastelor apăsate pentru a dezactiva modul ecou

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top