PHP 7.4.22 Released!

ncurses_getmouse

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_getmouseCitește evenimentul șoricelului

Descrierea

ncurses_getmouse ( array &$mevent ) : bool
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

ncurses_getmouse() citește evenimentul șoricelului din rândul de evenimente.

Parametri

mevent

Opțiunile evenimentului vor fi înscrise în acest parametru, care trebuie să fie un tablou transmis prin referință (a se vedea exemplul de mai jos).

În caz de succes, va fi transmis un tablou asociativ cu următoarele chei:

  • "id" : un identificator pentru a deosebi dispozitive multiple

  • "x" : poziția relativă a ecranului pe axa x în celule de caractere

  • "y" : poziția relativă a ecranului pe axa y în celule de caractere

  • "z" : în prezent nu este susținut

  • "mmask" : acțiunea șoricelului

Valorile întoarse

Întoarce false dacă un eveniment de la șoricel este într-adevăr vizibil în fereastra dată, true în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemplu ncurses_getmouse()

<?php
switch (ncurses_getch()){
  case 
NCURSES_KEY_MOUSE:
    if (!
ncurses_getmouse($mevent)){
      if (
$mevent["mmask"] & NCURSES_MOUSE_BUTTON1_PRESSED){
        
$mouse_x $mevent["x"]; // Save mouse position
        
$mouse_y $mevent["y"];
      }
    }
  break;

  default:
    
/* .... */
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top