ncurses_getmouse

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_getmouseCitește evenimentul șoricelului

Descrierea

ncurses_getmouse ( array &$mevent ) : bool
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

ncurses_getmouse() citește evenimentul șoricelului din rândul de evenimente.

Parametri

mevent

Opțiunile evenimentului vor fi înscrise în acest parametru, care trebuie să fie un tablou transmis prin referință (a se vedea exemplul de mai jos).

În caz de succes, va fi transmis un tablou asociativ cu următoarele chei:

  • "id" : un identificator pentru a deosebi dispozitive multiple

  • "x" : poziția relativă a ecranului pe axa x în celule de caractere

  • "y" : poziția relativă a ecranului pe axa y în celule de caractere

  • "z" : în prezent nu este susținut

  • "mmask" : acțiunea șoricelului

Valorile întoarse

Întoarce false dacă un eveniment de la șoricel este într-adevăr vizibil în fereastra dată, true în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemplu ncurses_getmouse()

<?php
switch (ncurses_getch()){
  case 
NCURSES_KEY_MOUSE:
    if (!
ncurses_getmouse($mevent)){
      if (
$mevent["mmask"] & NCURSES_MOUSE_BUTTON1_PRESSED){
        
$mouse_x $mevent["x"]; // Save mouse position
        
$mouse_y $mevent["y"];
      }
    }
  break;

  default:
    
/* .... */
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
m dot quinton at gmail dot com
15 years ago
a working example with mouse, 3 windows  (need to be completed, but it works) ...

<?php

error_reporting
(E_ALL);

function
win($w, $h, $x, $y, $txt){
   
// now lets create a small window
   
$win = ncurses_newwin($w, $h, $x, $y);
   
// border our small window.
   
ncurses_wborder($win,0,0, 0,0, 0,0, 0,0);
   
# ncurses_wrefresh($win);// paint both windows
   
ncurses_refresh();// paint both windows

    // move into the small window and write a string
   
ncurses_mvwaddstr($win, 0, 1, " $txt ");
   
ncurses_mvwaddstr($win, 1, 1, "($w, $h, $x, $y)");

   
// show our handiwork and refresh our small window
   
ncurses_wrefresh($win);

    return
$win;
}

// Initialie ncurses
$ncurse = ncurses_init();
// A full screen window

$win0 = win(0, 0, 0, 0, 'win0');
$win1 = win(10, 30, 7, 25, 'win1');
$win2 = win(10, 30, 20, 25, 'win2');
$info = win(15, 20, 2, 2, 'info');

// Draw everything so far
// ncurses_refresh();

$newmask = NCURSES_BUTTON1_CLICKED + NCURSES_BUTTON1_RELEASED;
# $newmask = NCURSES_ALL_MOUSE_EVENTS;

$mask = ncurses_mousemask($newmask, &$oldmask);
$events = array();

while(
1){

   
ncurses_wmove($info, 1,1);
   
$ch = ncurses_getch();

   
ncurses_wclear($info);
   
ncurses_refresh();// paint both windows
   
ncurses_wborder($info,0,0, 0,0, 0,0, 0,0);
   
ncurses_refresh();// paint both windows
   
ncurses_mvwaddstr($win, 0, 1, " info ");
   
ncurses_refresh();// paint both windows

   
switch($ch){

    case
NCURSES_KEY_MOUSE:

        if(
ncurses_getmouse($mevent)){
           
$events[] = $mevent;

           
ncurses_mvwaddstr($info, 2, 1, " mouse event   ");
           
ncurses_mvwaddstr($info, 3, 1, " ({$mevent['x']}/{$mevent['y']}) ");
           
ncurses_mvwaddstr($info, 4, 1, " ({$mevent['mmask']}) ");

           
ncurses_wrefresh($info);
        }
        break;

    case
chr('q'):
        break
2;

    default:

        if(
$ch > 0x40)
           
$txt = chr($ch) . " $ch ";
        else
           
$txt = '.' . " $ch";

       
ncurses_mvwaddstr($info, 1, 1, " $txt   ");
       
ncurses_wrefresh($info);

    }

    if(
chr($ch) == 'q')
        break;
}

ncurses_end();// clean up our screen

print_r($events);

?>
To Top